top of page
Carmit Oron _ Sunnyvale0245_b.jpg

חדרי אמבטיה מסורתיים בנוף ההר

היקף העבודה:

לשפץ שני חדרי אמבטיה קיימים, כולל פריסה חדשה לאחד מהם.

Photographer: Vivian Johnson

bottom of page